VRHUNSKA USLUGA SVAKOG DANA

FeedbackNow nudi jednostavan, direktan i u realanom vremenu sistem koji ocenjuje stepen zadovoljenja klijenata vaših proizvoda-usluga i istovremeno pomaže zaposlenima da svakodnevno pružaju sve bolju uslugu